Křemelina

Křemelina, také Diatomická zem, Diatomit, DE…, je jemný bílý, lehce šedý či nažloutlý prášek. Tvoří jej fosilní pozůstatky schránek jednobuněčných sladkovodních řas rozsivek. Je to směs kvalitních minerálů, kde převažuje oxid křemičitý v množství 80-90% a zbytek tvoří široké spektrum důležitých minerálů. Křemelina jsou velmi mikroskopicky drobné, trubičkovité útvary, plny drobných otvorů a nesmírně ostré. Právě díky těmto vlastnostem jsou schopny při požití v organismu neuvěřitelným způsobem zachytávat zatěžující látky z těla a odvádět je vylučovacími orgány, které díky „drobnosti“ křemeliny nejsou zatíženy. Zároveň se díky křemelině aktivně v těle doplňují minerály bez nutnosti různých přidaných látek, bez vedlejších účinků, obav z předávkování a kontraindikací.

Oxid křemičitý se aktivně podílí na eliminaci těžkých kovů z těla, především hliníku na úrovni gastrointestinálního traktu. Funguje také jako potraviny s vysokým obsahem antioxidantů. Křemelina rozmíchaná s vodou se stále chová jako stabilní částice, což jí umožňuje aktivně bojovat s volnými radikály. Roztok nese elektrický náboj, který se váže na volné radikály a další škodlivé toxiny. Tímto neutralizuje jejich negativní náboj a pomáhá k jejich aktivnímu odvádění z těla potem, močí, stolicí. Z toho je vidět přirozený detoxikační účinek na organismus. Jako bonus, který přichází s touto činností je aktivní likvidace parazitů a virů, které jsou v těle momentálně nežádoucí, přemnoženy a obranný systém těla aktivně si neumí poradit (je třeba si uvědomit, že všichni jsme plni parazitů, virů, bakterií, plísní, jsou součástí naší osobnosti). Křemelina čistí trávící trakt, účinně čistí střeva, krev, ledviny, ledvinné a močové cesty, posiluje činnost jater. V rámci jednotlivých meridiánových drah se sekundárně zlepšuje funkce lymfatického systému, plic, srdeční činnost. Křemelina působí celostně. Během 2-3 měsíců denní konzumace poznáte změnu k lepšímu na vlasech, nehtech, pleti, zlepší se peristaltika. Přestanou praskat nehtová lůžka. Po delší konzumaci někteří klienti uvádějí snížení krevního tlaku, zlepšení hodnot cholesterolu v krvi, pevnost zubů, kostí a zmírnění bolesti kloubů. Konzumenti udávají ztrátu zápachu potu (vyřazení používání antiperspirantů).

Jediné, na co si je třeba dát pozor při konzumaci křemeliny, je zamezit styku křemeliny s očima a eliminovat možnost vdechnutí. Jde o abrazivum, které by v těchto případech mohlo vážně oči a plíce poškodit.

Hlavní přínosy Křemeliny na lidský organismus


Křemelina - zvětšení pod mikroskopem